top of page

שירה

ופרוזה אחרת

בקרוב בהוצאת פטל

* "האור של החלום יהיה ממשי יותר

   מכתבים ליוליה" - יהודית אוריה 

*  "גלויה מיפן" - ריקי דסקל | לוסי אלקויטי 

bottom of page