top of page

ספרי אביבית משמרי

ספרי אביבית משמרי שיצאו בהוצאת פטל:

2018 - 'ימי מטילדה', רומן מדע בדיוני קומי.

2020 - 'ג'ונסון 38', נובלת נכלולי נדל"ן. 

2023 - 'מזג אוויר מקסים', קובץ סיפורים.

בדצמבר 2018 זכתה משמרי בפרס היצירה לסופרים עבריים לשנת תשע"ט.
 

בנימוקי ועדת הפרס נכתב:

"בלשון מקורית, עשירה ורבת דמיון ובתנופה סיפורית מרשימה, קנתה לעצמה אביבית משמרי מקום בשורה הראשונה של הכותבות הישראליות בזמננו. עם זאת, הנושאים המעסיקים אותה רחוקים מתבניות ידועות של "כתיבה נשית" ישראלית. משמרי תוהה על הישראליות, על העם, על הארץ והמדינה ועל עתידם הרוחני, החברתי והפיזי. היא יוצרת מגוונת: סופרת, משוררת ועורכת, שהייתה מעורבת בסדרה מרשימה של כתבי עת משפיעים, ולאחרונה מעשירה את הנוף הספרותי כאחראית על אסופות 'פטל' לסיפורים קצרים".

bottom of page